Welkom en voorstelling FCBO

Van harte welkom op de website van FCBO. Het hele team wenst u via dit kanaal continue op de hoogte te houden van alle aspecten die te maken hebben met de verplichte nascholing voor autobus- en autocarchauffeurs: de regelgeving, het opleidingsaanbod, de organisatie en de subsidiemogelijkheden hiervoor. Indien u op de geboden informatie verder wenst in te gaan, kan u ons contacteren, zowel via deze website als telefonisch of via e-mail. Ondersteuning bij de opmaak van een opleidingsplan, gepersonaliseerd naar uw behoefte, vindt u bij de sectorconsulenten die hiervoor graag bij u langskomen.

FORMATION CAR EN BUS OPLEIDING is in België het belangrijkste opleidingsinstituut voor autobus- en autocarchauffeurs.

FCBO is opgericht onder de koepel van het Sociaal Fonds voor de Werklieden van de Ondernemingen der Openbare en Speciale Autobusdiensten en Autocardiensten . Zowel de werkgeversorganisatie (FBAA) als de werknemersorganisaties (ACV en ABVV) bepalen het beleid.

De belangrijkste doelstelling is het bijstaan van Belgische autobus- en autocarondernemingen, en hun chauffeurs, in het voldoen aan de eisen inzake permanente vorming van beroepschauffeurs. Het wegnemen of verkleinen van allerlei obstakels in de organisatie van deze permanente vorming zoals kostprijs, gebrek aan flexibiliteit, onaangepast opleidingsaanbod, monotone methodieken, etc. is één van de kerntaken van FCBO.

Om aan deze opdracht te voldoen, biedt FCBO:

  • een breed gamma van gevarieerde theoretische en praktische opleidingsmodules
  • de mogelijkheid om het programma op het bedrijf aan te bieden
  • het gebruik van 2 hoogwaardige bus- en carsimulatoren
  • begeleiding bij de opmaak van een opleidingsplan op het niveau van uw eigen bedrijf
  • advies bij het gebruik van alle mogelijke subsidiekanalen
  • de garantie op het voldoen aan alle erkenningsvoorwaarden
  • een volledige en steeds actuele informatiemap

FCBO garandeert een continue gepersonaliseerde begeleiding via de sectorconsulenten die constant te bereiken zijn via info@fcbo.be.

Fr | Nl