FAQ

Hoe lang zijn de opleidingsattesten geldig?

Een opleidingsattest is 5 jaar geldig. Wanneer u uw vakbekwaamheid (code 95) moet vernieuwen, zal de dag dat u zich aanmeldt bij de gemeente bepalen of eenattest nog geldig is.
Voorbeeld: op 15/12/2015 meldt u zich aan bij de gemeente voor de vernieuwing van uw vakbekwaamheid. Alle attesten van opleidingen gevolgd tussen 15/12/2010 en 14/12/2015 komen in aanmerking. Eerder gevolgde opleidingen vervallen dus.

Ik volgde 6 opleidingen binnen een periode van 5 jaar. Wat gebeurt er met de 6de opleiding?

De gemeenten zullen eerst nakijken of de 6 opleidingsattesten geldig zijn (zie hierboven). Indien dit het geval is, zullen zij de 5 oudste attesten selecteren om de code 95 te vernieuwen op het rijbewijs. Het 6de attest blijft behouden en kan gebruikt worden voor de volgende cyclus, op voorwaarde dat de geldigheid niet verstreken is.

Ik heb 35 uren opleiding gevolgd. Wat moet ik nu doen?

Louter en alleen 35 uren opleiding volgen volstaat niet. U moet eveneens de geldigheidsdatum van uw vakbekwaamheid (code 95) laten verlengen door bij uw gemeente langs te gaan. Het op zak hebben van uw 5 attesten is dus niet voldoende om aan te tonen dat u in regel bent.

Ik wil mijn vakbekwaamheid vernieuwen, maar ik heb niet alle attesten. Wat moet ik doen?

U hoeft uw attesten niet meer voor te leggen op de gemeente wanneer u uw vakbekwaamheid wil vernieuwen. De gemeenten hebben toegang tot het systeem waarin elk erkend opleidingsinstituut de gevolgde opleidingen ingeeft. Wenst  u toch een exemplaar te ontvangen, kan u een duplicaat aanvragen bij het opleidingsinstituut waar u de opleiding volgde. Voor FCBO kan dit via info@fcbo.be.

Fr | Nl