Wetgeving

EU 2003/59: de Europese Directieve die de vakbekwaamheid voor beroepschauffeurs, inclusief de hiermee gepaard gaande verplichte permanente vorming (nascholing) van 35 uur per 5 jaar, oplegt.

KB 04/05/2007: Koninklijk Besluit betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C, CE, D, DE en de subcategorieën C1, C1E, D1 en D1E.

MB 05/09/2008: Ministerieel besluit tot bepaling van de modellen van de documenten bedoeld in het KB 04/05/2007.

MB 29/10/2008: Ministerieel Besluit tot bepaling van de beoordelingsregels van de theoretische en praktische examens met het oog op het behalen van het getuigschrift van basiskwalificatie bedoeld in het KB 04/05/2007.

KB 28/11/2008: Koninklijk Besluit tot wijziging van het KB 04/05/2007 betreffende de geldigheidsduur van het geslaagd deel van het examen, geldigheidsduur van het bewijs van vakbekwaamheid, kostprijs van de duplicaten van de certificaten, minimumleeftijd voor de bestuurders in het geregeld personenvervoer met trajecten van maximum 50 km.

De Collectieve Arbeidsovereenkomsten die betrekking hebben op de organisatie en de financiële tussenkomst bij de permanente vorming van de chauffeurs die werken onder de paritaire subcomités 140.01, 140.02 en 140.03 zullen aan bovenstaande lijst worden toegevoegd van zodra deze door het Paritair Comité zijn bekrachtigd.

Fr | Nl