Tijdstip van de opleiding

 

De opleidingen kunnen op twee manieren georganiseerd worden:

1. Op een datum die in onderling overleg met FCBO wordt vastgelegd.

Dit kan enkel indien de werkgever een opleiding wenst te organiseren voor een groep personen, hierbij wel rekening houdend met de minimum en maximum aantallen die aan elke opleiding zijn verbonden. De opleidingen kunnen doorgaan in een dagmodule, dit wil zeggen dat de volledige opleiding in één dag wordt afgerond. Anderzijds kan de opleiding ook gegeven worden in 2 halve dagen of avonden van 3,5 uur. Hierbij geldt wel de vereiste dat de tweede halve dag (of avond) maximum 1 maand na de eerste halve dag wordt georganiseerd.
 

2. Daarnaast zal FCBO per regio ook af en toe zelf opleidingen plannen op bepaalde tijdstippen.

Dit laat toe aan de werkgever dat per persoon kan ingeschreven worden. FCBO zal tijdig over deze opleidingen via verschillende kanalen berichten.

Fr | Nl