Catering

Indien de opleiding niet wordt gegeven op het eigen bedrijf, kan FCBO een broodjeslunch voorzien. Indien de opleidingen in een lokaal van de onderneming doorgaan, wordt er door FCBO geen lunch voorzien. In dit geval wordt er ook een verminderde kostprijs aangerekend (zie eerste kolom in de tabel van de tarieven). 
Een uitzondering hierop zijn de opleidingen die op de openbare weg doorgaan.

Fr | Nl