Sociaal Fonds

Via het Sociaal Protokolakkoord 2010-2011 is beslist dat de werkgever de werknemer vergoedt voor de tijd gespendeerd aan de verplichte nascholing. Het Sociaal Fonds betaalt op forfaitaire basis ongeveer 50% van deze opleidingstijd terug aan de werkgever. Hiertoe dient de werkgever een aanvraagformulier tot tussenkomst van de opleidingstijd in te vullen en aan het Sociaal Fonds te bezorgen samen met een copie van de opleidingsattesten die door de opleidingsverstrekker aan de chauffeurs zijn nagestuurd. Voor opleidingen gevolgd bij FCBO moeten deze copies niet toegevoegd worden.

Fr | Nl