Extra informatie over DE vakbekwaamheid

  • Er bestaan twee soorten vakbekwaamheid, voor rijbewijs C en voor rijbewijs D. Hiervoor zijn aparte examens voor basiskwalificatie. Het is wel mogelijk om beide tegelijkertijd te verlengen (zie nascholing).
  • Een chauffeur met een rijbewijs D behaald voor 10/09/08 krijgt vrijstelling voor het bewijs van vakbekwaamheid. Op het rijbewijs wordt de code 95 met einddatum 09/09/15 vermeld, het volstaat om deze vakbekwaamheid te verlengen. 
  • De basiskwalificatie kan enkel worden behaald in het land waar men zijn verblijfplaats heeft.
  • Rijbewijs D behaald in een niet-EU land: België heeft met een aantal landen buiten de EU verdragen afgesloten om het rijbewijs D om te zetten naar een Belgisch rijbewijs D. Indien het rijbewijs D behaald is voor 10/09/08 geldt ook de vrijstelling voor het bewijs van vakbekwaamheid. Indien het rijbewijs D behaald is na 10/09/08 moet het bewijs van vakbekwaamheid worden voorgelegd, d.w.z. moet nog een examen van basiskwalificatie worden afgelegd alvorens de code 95 op het Belgisch rijbewijs wordt vermeld.
  • Verschillende lidstaten van de EU vermelden de code 95 niet op het rijbewijs maar leveren een kwalificatiekaart bestuurder af waarop de code 95 wordt vermeld (niet te verwarren met een bestuurderskaart).
  • Indien een chauffeur geen Belgisch rijbewijs heeft maar wel in België opleiding voor de verlenging van de vakbekwaamheid mag volgen, kan hij in België een kwalificatiekaart aanvragen