wie zijn we?

Het FCBO is een vereniging zonder winstoogmerk, oorspronkelijk opgericht onder de koepel van het Sociaal Fonds Autobus Autocar om ondernemingen en werknemers bij te staan in navolging van de Europese regelgeving rond permanente vorming van professionele autobus- en autocarchauffeurs. 

 

De verantwoordelijkheid voor het beleid van het FCBO is paritair. De werkgeversorganisatie FBAA en werknemersorganisaties ACV, ABVV, bepalen samen afspraken rond algemene werking en tekenen de krijtlijnen voor de toekomst.  De dagelijkse leiding is in goede handen van Hans Dewit, directeur FCBO.

 

Ondertussen is het FCBO uitgegroeid tot het belangrijkste opleidingsinstituut voor autobus- en autocarchauffeurs.