informatie over het rijbewijs

rijbewijs D of De

Het rijbewijs D laat toe motorvoertuigen te besturen die ontworpen en gebouwd zijn voor het vervoer van meer dan 8 passagiers, de bestuurder niet meegerekend. Het rijbewijs DE laat eveneens toe een aanhangwagen met maximale toegelaten massa van meer dan 750 kg te trekken.

rijbewijs D1 of D1+E

Het rijbewijs D1 laat toe motorvoertuigen te besturen die ontworpen en gebouwd zijn voor het vervoer van meer dan 8 passagiers, de bestuurder niet meegerekend, en ten hoogste 16 passagiers, de bestuurder niet meegerekend, en met een maximumlengte van 8 meter. Het rijbewijs D1E laat ook toe een aanhangwagen met een maximale toegelaten massa van meer dan 750 kg te trekken.

Minimumleeftijd rijbewijs D = 18 jaar

De minimumleeftijd om rijbewijs D met bewijs van vakbekwaamheid te behalen is 18 jaar. Doch voor het uitoefenen van het beroep zijn een aantal beperkingen.

  • Tot 20 jaar: beperking van het traject tot 50 km - enkel geregeld vervoer - enkel binnenlands vervoer
  • Tot 21 jaar: enkel binnenlands vervoer

Op het rijbewijs wordt in het vak 'vermeldingen beperkingen' code 121 toegevoegd. Deze code moet niet worden verwijderd indien de chauffeur 21 jaar wordt, de code verdwijnt automatisch wanneer een nieuw rijbewijs wordt aangemaakt.

 

Indien de chauffeur enkel een rijbewijs D zonder vakbekwaamheid wil behalen kan dat voor D1 en D1+E vanaf 21 jaar, rijbewijs D en D+E vanaf 24 jaar.