Projecten

Het project Praktisch leren op afstand in de transportsector (PraLe) test nieuwe praktische onderwijs- en leermethoden in de transportsector. Door deze testen wordt het potentieel nagegaan van innovatieve digitale technologie die leren van praktijkelementen op afstand en online mogelijk maakt.

 

Het project wordt gefinancierd in het kader van het Europees Erasmus+ programma.

Partners in het project zijn:

TTS(Finland), Komag (Polen), Crtl Reality (Finland) en FCBO (België)

Het hoofddoel van het PraLe project is het ontwikkelen van een nieuw soort opleidingen in de transportsector door het integreren van methodes waarbij studenten zelfstandig praktische werktaken oefenen door middel van ICT oplossingen en toegang op afstand en online. In PraLe willen we de beste ervaringen met afstandsonderwijs en praktische vaardigheidstraining verzamelen en gebruiken. Ten tweede willen we een kosteneffectief, trainingsefficiënt en milieuvriendelijk trainingsmodel creëren dat mensen in staat stelt om zelfstandig en op afstand praktische vaardigheden te oefenen.

 

Resultaten

Het eerste resultaat zal een uitgebreid onderzoek zijn op basis van een vragenlijst over het niveau van afstands- en onlineopleidingen voor vrachtwagen- en buschauffeurs, evenals op kerncompetenties gebaseerde opleidingen en wat er nog ontbreekt in afstands- en onlineopleidingen (en waarom).

 

Het tweede resultaat is een Roadmap met een aantal van de belangrijkste praktische vaardigheden en taken voor vrachtwagen- en buschauffeurs. Het bevat een blauwdruk van hoe deze vaardigheden zelfstandig kunnen worden geleerd vanop afstand. Bovendien houdt de Roadmap rekening met de beoordeling van de aangeleerde en verworven vaardigheden.

 

Het derde resultaat is het verifiëren, door middel van pilots, van de effectiviteit van het op afstand en online aanbieden van praktische training, het aanleren en ontwikkelen van vaardigheden. Het resultaat van de tests kan de houding ten opzichte van afstands- en onlineonderwijs veranderen en bijdragen aan de toepassing van nieuwe technologieën.

 

Het vierde resultaat is een handboek voor het zelfstandig leren van de belangrijkste taken van vrachtwagen- en buschauffeurs via afstand- en onlineonderwijs en aanbevelingen voor opleidingsinstituten in de transportsector om de opleiding op dit gebied te digitaliseren.

 

Meer info : www.prale.eu