informatie over de vakbekwaamheid (code 95)

basiskwalificatie - vakbekwaamheid behalen

Om als Belg of voor een Belgische onderneming professioneel personenvervoer uit te voeren is een rijbewijs D vereist en moet de chauffeur kunnen aantonen dat hij voldoet aan specifieke vakbekwaamheidsvereisten. Dit houdt in dat men slaagt voor een initieel basiskwalificatie-examen (verwerving vakbekwaamheid) en dat men vijfjaarlijks 35 uren nascholing volgt (verlenging vakbekwaamheid). De notatie op het rijbewijs is door middel van code 95 met een einddatum (vak 12). 

 

Het examen van basiskwalificatie moet, net als het examen voor rijbewijs D, slechts éénmaal worden afgelegd. Eens behaald blijven deze twee op het rijbewijs staan. Let wel op: de vakbekwaamheid heeft een vermelding van einddatum. Deze einddatum kan telkens met 5 jaar worden verlengd (zie verlenging vakbekwaamheid hieronder). 

 

UITZONDERING

Om professioneel personenvervoer uit te voeren is een rijbewijs D met vakbekwaamheid verplicht. 

Het bewijs van vakbekwaamheid is niet van toepassing voor bestuurders van:

 • voertuigen met een toegelaten maximumsnelheid van ten hoogste 45 km/u;
 • voertuigen in gebruik bij of onder controle van strijdkrachten, de burgerbescherming, de brandweer en diensten verantwoordelijk voor de handhaving van de openbare orde;
 • voertuigen die op de weg worden getest in met technische verbeteringen, reparatie, onderhoud en of omgebouwde voertuigen die nog niet in het verkeer zijn gebracht;
 • voertuigen die worden gebruikt bij noodtoestanden of worden ingezet voor reddingsoperaties;
 • voertuigen die worden gebruikt voor niet-commercieel personenvervoer voor privédoeleinden.

COVID-19 MAATREGELEN

AUTOMATISCHE VERLENGING VOOR RIJBEWIJZEN

(EINDDATUM - CODE 95 - MEDISCHE SELECTIE)

NASCHOLINGSCURSUSSEN CODE 95

De Europese Unie heeft in het kader van de aanhoudende maatregelen wegens COVID-19 beslist de geldigheid van de Europese rijbewijzen te verlengen. Deze maatregelen zijn automatisch geldig in de hele EU.

 

Deze verlengingen zijn van toepassing op:

 • Einddatum rijbewijs (vermeld op de voorzijde onder rubriek 4b)
 • Geldigheid van de categorieën (medische selectie)
 • Code 95 (dd.mm.jj)
 • Kwalificatiekaart
 • Geldigheid getuigschrift van de gevolgde nascholingscursussen voor de verlenging van de code 95

Deze verlengingen gelden automatisch. Er moet geen hernieuwing van documenten aangevraagd worden (rijbewijs, kwalificatiekaart of getuigschrift nascholing).

verlenging vakbekwaamheid

Eens de vakbekwaamheid behaald, wordt deze met de code 95 en met een einddatum op het rijbewijs genoteerd. Deze einddatum kan worden verlengd door het volgen van een nascholing in de lidstaat waar men woont of werkt. 

 

De voorwaarden voor de nascholing voor iedereen die aan een tweede reeks nascholing begint of de vakbekwaamheid heeft behaald na 01/02/13: 

 • 35 uren les;
 • minimaal één opleiding per thema:

1. nascholing in rationeel rijden o.b.v. de veiligheidsvoorschriften

2. toepassing van de voorschriften

3. gezondheid, verkeers- en milieuveiligheid, dienstverlening en logistiek)

 • minimaal 3 uren praktisch rijonderricht

Voorwaarden voor de nascholing voor iedereen die een eerste reeks nascholing begint én een vrijstelling voor vakbekwaamheid heeft bekomen of de vakbekwaamheid heeft behaald voor 01/02/13: 

 • 35 uren les