extra informatie over de geldigheid van de vakbekwaamheid

  • Een attest van nascholing is maximum 5 jaar geldig.
  • De attesten van nascholing in België moeten niet worden voorgelegd aan de gemeente. De gemeenten beschikken via het centraal systeem Mercurius over de nodige gegevens.
  • Indien de nascholing in een andere lidstaat van de EU is gevolgd, heeft de gemeente buitenlandse attesten nodig, samen met het bewijs dat de chauffeur in het buitenland mocht les volgen (bv. kopie van een recent attest van de buitenlandse werkgever). Indien de houder een kwalificatiekaart heeft ontvangen in het buitenland wordt de code 95 (of de verlenging) niet aan het Belgisch rijbewijs toegevoegd.
  • De nieuwe geldigheidsdatum wordt berekend vanaf de datum van opmaak van het rijbewijs.
  • De vernieuwing van het bewijs van vakbekwaamheid gebeurt best zo dicht mogelijk bij de vervaldatum zodat de chauffeur zo lang mogelijk de geldigheid van de vorige periode kan behouden. Dit is belangrijk indien de vervaldatum van de medische schifting en de vakbekwaamheid niet gelijklopen. Bespreek dit bij de aanvraag van het nieuw rijbewijs en controleer voor het aanvaarden van het nieuw rijbewijs.
  • Chauffeurs met vakbekwaamheid voor groep C en D kunnen beide samen laten verlengen. De verlenging voor de ene groep zorgt automatisch ook voor de verlenging van de andere groep.