mpm 007 - mijn gedrag bij een ongeval & preventie van criminaliteit en vervoer van illegale immigranten

Theorieopleiding

Aantal uren: 7

Aantal deelnemers: max. 20

Deze opleiding bestaat uit twee delen.

 

Deel 1: de chauffeur leert een correct gedrag aan bij noodsituaties en leert om op een juiste manier aangifte te kunnen doen.

 

Deel 2: de chauffeur wordt bewust gemaakt van het nut van preventieve maatregelen tegen diefstal, criminaliteit en het vervoer van illegale immigranten, alsook van zijn verantwoordelijkheid en die van anderen. 

 

Thema's:

  • gedrag bij een ongeval
  • hoe reageren als getuige van een ongeval
  • hoe reageren als betrokkene bij een ongeval
  • basis eerstehulpverlening bij een ongeval of bij een plotse ziekte van een passagier
  • correct invullen van een ongevalsaangifte

Oefeningen:

  • omgaan met de pers
  • preventie van criminaliteit en vervoer van illegalen
  • preventieve maatregelen rond diefstal

 

Prijs:

tot 10 deelnemers:

€500 zonder lokaal en catering

€660 met lokaal en catering

 

11 tot 15 deelnemers:

€625 zonder lokaal en catering

€835 met lokaal en catering

 

16 tot 20 deelnemers:

€725 zonder lokaal en catering

€985 met lokaal en catering

 

Prijzen zijn exclusief BTW en onderhevig aan wijzigingen. Deze prijzen gelden voor Nederlandstalige opleidingen voor bedrijven ressorterend onder PC 140.01.