mpm 023 - communicatie: omgaan met (moeilijke) klanten

Theorieopleiding

Aantal uren: 7

Aantal deelnemers: max. 15

Tijdens deze opleiding leert de chauffeur door middel van rollenspelen beter communiceren en omgaan met hun eigen stress. Tijdens de opleiding wordt geleerd dat door een preventieve attitude mogelijke moeilijke agressiesituaties kunnen worden voorkomen en welke adequate houding kan worden aangenomen in geval van incidenten.

 

Thema's:

  • drijfveer van moeilijke en agressieve klanten
  • preventieve houding om agressies te voorkomen
  • hoe omgaan met moeilijke klanten
  • hoe omgaan met stress

Oefeningen: via uitwisseling van ervaringen en rollenspelen worden oplossingen aangereikt om om te gaan met (moeilijke) klanten.

 

Prijs:

tot 10 deelnemers:

€750 zonder lokaal en catering

€910 met lokaal en catering

 

11 tot 15 deelnemers:

€900 zonder lokaal en catering

€1.110 met lokaal en catering

 

Prijzen zijn exclusief BTW en onderhevig aan wijzigingen. Deze prijzen gelden voor Nederlandstalige opleidingen voor bedrijven ressorterend onder PC 140.01.