mpm 037 - wegcode en ongevalsaangifte

Theorieopleiding

Aantal uren: 7

Aantal deelnemers: max. 20

De opleiding is tweeledig. In een eerste deel wordt de chauffeur de kennis bijgebracht van de regelgeving specifiek voor het rijbewijs D. In een tweede deel leert de chauffeur een correct gedrag aan bij noodsituaties en een juiste manier om hiervan aangifte te kunnen doen. 

 

Thema's:

  • MBT/MTM
  • snelheid
  • stilstaan en parkeren
  • inhalen
  • kruispunten
  • tunnels
  • wat te doen bij een ongeval

Oefeningen: doorheen beide delen worden praktische oefeningen gegevens (ongevalsaangifte invullen,...).

 

Prijs:

tot 10 deelnemers:

€500 zonder lokaal en catering

€660 met lokaal en catering

 

11 tot 15 deelnemers:

€625 zonder lokaal en catering

€835 met lokaal en catering

 

16 tot 20 deelnemers:

€725 zonder lokaal en catering

€985 met lokaal en catering

 

Prijzen zijn exclusief BTW en onderhevig aan wijzigingen. Deze prijzen gelden voor Nederlandstalige opleidingen voor bedrijven ressorterend onder PC 140.01.